Rzeszów, LUX MED – Rzeszów, ul. Stanisława Jabłońskiego 2/4

Błąd w zapytaniu do forum!SELECT distinct p.post_title, p.guid, p.ID FROM wp_posts p LEFT OUTER JOIN wp_term_relationships r ON r.object_id = p.ID LEFT OUTER JOIN wp_terms t ON t.term_id = r.term_taxonomy_id WHERE p.post_status = 'publish' AND p.post_type = 'post' and (p.post_title like '%Rzeszów%' or t.name like '%Rzeszów%') limit 15